((( اطلاعیه ))) 1- این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثـبـت شده است. 2- مطالب درخواستی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید. 3-اگر در سایت حضور بهم میرسانید حتما فعالیت نمایید . 4- به نوشته های دوستان احترام گذاشته و تایید و زیر نویس نمایید . 5-برای ورود به خانواده پارسی نیاز به ایمیل معتبر و تایید میباشد . با تشکر از همه شما عزیزان ((Goolball) (Persion Family))

شبکه اجتماعی خانواده پارسی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
ARSAM13الینارضا صارمی(مدیحنانه میرزاییمهساپارسا (پلیس ساBaharمریمماهرخیوسفآنشرلی(مدیر سسجادپیوند آسمانیآریاناHosein Hamzeتو دل بروعلی مولاییزهراغریبایرانبانوامیرحمزه 4000ترنم بهاریپیاماریوابراهیمنادررکساناYMSAمحمد رضانگار شرافتحسین اعتصامیmaryam#jojo#(راهنماFatemehsaheldonyaآرزو زمینیشیداقيصرعلیمهتابحامد غفاریآزاد........s@}{@rBehnamفافاامینپرستو*افشینناهیدس.جوادarezooصباجوادندیمMehdi fitifitپريسامهران دادفرdelnazmahdisahar milaniنداpesar007فاطمهاحمد کریمیسپیده شهرزادحسين پورgregompsonاحسان احسانحمیدرضا حیدری