((( اطلاعیه ))) 1- این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثـبـت شده است. 2- مطالب درخواستی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید. 3-اگر در سایت حضور بهم میرسانید حتما فعالیت نمایید . 4- به نوشته های دوستان احترام گذاشته و تایید و زیر نویس نمایید . 5-برای ورود به خانواده پارسی نیاز به ایمیل معتبر و تایید میباشد . با تشکر از همه شما عزیزان ((Goolball) (Persion Family))

شبکه اجتماعی خانواده پارسی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
مهساARSAM13حنارویااااااااامتينفرانکپیامپارسا (پلیس ساحمزه 4000محمدعلی به ابعلیرسول ناصریمریمحسناسامیزهرا احمدیرکساناDibaمهربانمهران داوودیomidاریودوست دارم خداحسين پورآرزو زمینیعلی مولاییآنشرلی(مدیر سرضاپیوند آسمانیمهشیدHosein Hamzeشیداشاهزاده تنهایمهرانطنازمهرانا....abbas****...حسین کیانarezooژینا**عسل**ناهیدمجیدفافاملاmaryam#jojo#sahelمحمد رضامهران داوودیمهتابآزاد........Mehdi fitifitسید هادیعلیرضا بخیتs@}{@rYMSAمجیدصبافرزانه کیمیایBaharمحمد باقریگیتی؟؟؟دنیای عضلهworthgamesابراهیمکمال کارگرحامد غفاریترنم بهاری